46-50 cm

15 on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50 off 55 on 60 on 65 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kohaku,50 cm
Ade K - Semarang
Handling: Bles Koi - Semarang
   

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Taisho Sanshoku,50 cm
Danu Rianto - Sidoarjo
Handling: Nirwana Sidoarjo Koi - Sidoarjo
   

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Showa Sanshoku,49 cm
Karisa Koi - Blitar
Handling: Gowor - Blitar
   

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Shiro Utsuri,48 cm
Krisnowo - Blitar
Handling: Beringin Koi - Blitar
   

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Hikari Moyomono,50 cm
Jimmy Nugroho - Surabaya
Handling: KKC - Kediri
Hikari Moyomono,49 cm
Hamasa Wicala - Blitar
Handling: Hamasa Crew - Blitar
 

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Doitsu,49 cm
Karisa Koi - Blitar
Handling: Gowor - Blitar
Doitsu,46 cm
Karisa Koi - Blitar
Handling: Gowor - Blitar
 

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Shusui,49 cm
Yohanes Edy P - Surabaya
Handling: Jakarta Koi Centre - Jakarta
Shusui,50 cm
Jimmy Nugroho - Surabaya
Handling: KKC - Kediri
Shusui,47 cm
Shusui Tulungagung - Tulungagung
Handling: Asagi Tulungagung - Tulungagung

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     
Hits: 1182